De leden van de ledenraad vervullen een belangrijke, betekenisvolle rol binnen onze coöperatieve bank. Een onmisbare schakel tussen de leden en de bank. 

Ledenraden zijn ons klankbord, onze ambassadeurs én onze sparringspartners. Ze houden ons stevig lokaal geworteld en brengen de buitenwereld binnen. Zo kunnen we gericht onze missie waarmaken om de samenleving duurzamer, socialer en mooier te maken. 


Impact aan beide zijden
Als verbinder tussen maatschappij en bank zorg je voor impact aan beide zijden. Dat doe je onder meer door het actief onderhouden van je lokale netwerk en jezelf daarnaast te verdiepen en in te zetten voor één of meerdere van onze maatschappelijke thema's. Ten slotte is het ook mogelijk om je focus te leggen op het optimaal functioneren van de ledenraad in de lokale leefomgeving.


Impact maken en jezelf ontwikkelen in diverse groepen
Er zijn diverse groepen waar je jezelf kunt ontwikkelen en impact kunt maken. Afhankelijk van je expertise en voorkeuren kies je voor een rol in

  • de interne commissie en/of
  • een lokale themagroep en/of
  • een adviesraad op kringniveau.

Interne commissie
De interne commissie is lokaal en is erop gericht om de ledenraad in de lokale leefomgeving zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Denk hierbij aan activiteiten zoals:

- In dialoog gaan met directie en ALR* commissaris over de bancaire transitie en andere beleidszaken c.q. formele stukken;

- Agenda ledenraadsvergadering voorbereiden met o.a. aandacht voor interactie, ALR gerelateerde zaken, formele taken en punten uit de commissie- en themawerkgroepen;

- Actie- en besluitenlijst vaststellen;

- Delen en ophalen van best practices bij andere ledenraden binnen de kring/landelijk;

- Actualiseren huishoudelijke reglement;

- Adviseren m.b.t. het ledenbeleidsplan;

- Werving en selectie nieuwe ledenraadsleden;

- Aanvragen Rabo Stimuleringsfonds bespreken;

- Uitkomsten van onderzoeken bespreken (maatschappelijke betrokkenheid en zelfevaluatie) en een plan maken om de werking van ledenraad te verbeteren;

- Monitoren en aandragen van verbetervoorstellen t.b.v. vitaliteit.


Thema werkgroepen op lokaal niveau
Als lid van een themagroep fungeer je als de ogen, oren en stem in jouw lokale leefomgeving. Vanuit het belang van de klant verbind je de bank met de buitenwereld en maatschappij. Je weet met input van leden de maatschappelijke thema's commercieel te verbinden aan de bank. De bank richt zich op de volgende maatschappelijke thema's:


- Banking4Food

- Duurzaam Ondernemen

- Duurzaam Wonen

- Energietransitie 

- Financieel gezond Leven

Adviesraad op kringniveau
Als lid van een adviesraad heb je waardevolle en specifieke kennis over een bepaald thema. Je lokale netwerk is van belang en je deelt het geluid vanuit jouw lokale themagroep met de leden van de adviesraad op kringniveau.

Vergoeding
Ledenraadsleden ontvangen een vaste vergoeding van € 1.000,- per zittend jaar incl. reis- en onkosten. Deze vergoeding wordt (naar rato) jaarlijks in december uitbetaald. Hiervoor is het noodzakelijk om je IBAN nummer te registreren via Governet. Ledenraadsleden die gaan participeren in de adviesraad (op kringniveau) krijgen een afzonderlijke vergoeding van € 800,- inclusief reis- en onkosten.


*De Algemene Ledenraad (ALR) is het hoogste orgaan en gaat over de belangrijkste beslissingen binnen de Rabobank Groep, denk aan de strategie, de coöperatie, de governance, de statuten en reglementen en ook de jaarlijkse begroting van de totale Groep. De ledenraad benoemt daartoe één commissaris in de rol van ALR vertegenwoordiger, deze haalt vooraf input op en koppelt terug bij de ledenraad.