‘Alle leden beslissen mee over onze duurzame plannen’

Lokaal én op een duurzame manier energie opwekken. Dat wil energiecoöperatie KempenStroom: een groep inwoners uit de (omgeving van de) Kempen. Hoe ze dat willen bereiken? Door gezamenlijk te investeren in zonnedaken en -parken en windmolens in de regio. Rabobank in Oost-Brabant hielp hen op weg met de Ontwikkelbijdrage Energiecoöperaties: een financiële bijdrage voor energiecoöperaties, voor de opstart van een project.


‘Het tij is nu aan het keren: steeds meer mensen begrijpen dat we op een andere manier met energieopwekking om moeten gaan.’ Aan het woord is voorzitter van KempenStroom, Ad van de Ven. ‘Ook ik vind dat het écht anders moet. De gevolgen van de gaswinning in Groningen en de opwarming van de aarde maken dat wel duidelijk.’ Om grote stappen te kunnen zetten, werd uit de verenigingen KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam de energiecoöperatie KempenStroom opgericht. Sinds twee jaar houdt de nieuwe stichting zich bezig met de realisatie van zonneparken en windmolens. Dat doen ze in zeven gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven. Enkele plannen zijn al in een (vergevorderd) stadium. Zoals zonnepark Kriekampen in Oirschot: in 2024 wordt daar bijna 20 hectare grond voorzien van zonnepanelen.


Meebeslissen

Wie wil, kan nu lid worden van de energiecoöperatie en binnenkort zogenoemde ‘KempenStroomDelen’ aanschaffen, een soort obligaties in duurzame energieprojecten. Joop: ‘Dat doen bijvoorbeeld inwoners die zelf geen dak hebben waarop ze zonnepanelen kunnen leggen. Of die dat al gedaan hebben, maar nóg meer willen investeren in duurzame energie.’ Wat het deze inwoners oplevert? ‘De zonne- en windenergie die we opwekken, verkopen we. Daar profiteer je dus van. Dat is de financiële kant, maar er is ook een maatschappelijk aspect. Nu zie je weleens dat omwonenden geconfronteerd worden met een zonne- of windenergieproject, terwijl ze het liever anders hadden gezien. Bij ons beslissen alle leden – vaak omwonenden – mee over de plannen. Daarmee brengen we de jaren ‘60-uitdrukking ‘power to the people’ terug.’


Rabo Ontwikkelbijdrage

KempenStroom doet het niet voor niets op deze manier. ‘In het klimaatakkoord staat dat bij grootschalige energieopwekking lokale bewoners minimaal voor de helft eigenaar moeten zijn. Een mooie ontwikkeling’, vindt Ad. Er ontstaan in Nederland dan ook steeds meer energiecoöperaties. Met sommige werkt KempenStroom samen. ‘Je hebt partners nodig om tot mooie resultaten te komen.’ Een andere, belangrijke partner is Rabobank in Oost-Brabant. Joop: ‘Dankzij hun Ontwikkelbijdrage konden we onze coöperatie opstarten. We gebruikten die financiële middelen voor PR, informatiebijeenkomsten, een website en het opstellen van statuten. Daar zijn we uiteraard erg mee geholpen.’


Eén aanspreekpunt

Sinds kort heeft Rabobank in Oost-Brabant de Energiecoöperatiedesk opgericht. ‘Er is nu één aanspreekpunt waar je als energiecoöperatie terecht kunt met je vragen’, vertelt Joop. ‘Heeft de adviseur het antwoord niet, dan weten ze bij wie je wél moet zijn.’ 

Desiree Welten, adviseur Energiecoöperatiedesk bij Rabobank in Oost-Brabant, begeleidt energiecoöperaties zoals KempenStroom bij hun plannen.

‘Dat gaat verder dan het aanvragen van een financiering of het openen van een rekening. Bij Rabobank zetten we ook onze kennis en ons netwerk in. Denk aan het verbinden van partijen bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor zonnepanelen. Of bij het aanvragen van subsidies: dan schakel ik intern met collega’s of ik verwijs door naar andere instanties. Ook attendeer ik energiecoöperaties op onze Ontwikkelbijdrage. Daarmee kunnen opstartkosten van kleinschalige projecten, die niet gesubsidieerd worden, bekostigd worden. Op deze manier ben ik nauw betrokken bij de plannen van energiecoöperaties. Heel mooi om te zien hoe invulling wordt gegeven aan de energietransitie én om daar zelf aan bij te dragen.’

Vragen over of interesse in de Ontwikkelbijdrage? Stuur een mail naar energiecooperatiedesk.obr@rabobank.nl.

 

Meer weten over KempenStroom?:

KempenStroom

Zonnepark Welschap

KempenEnergieweet