Annet en Erik van Haperen zijn twee zestigplussers die maar wat graag in Beek en Donk blijven wonen. Maar dan wél onder hun voorwaarden: hun toekomstige levensloopbestendige huis moet duurzaam zijn, extra slaapkamers hebben, een eigen tuin én het liefst met een zorgcommunity om hen heen, als voorbereiding op ‘later’. Ze kozen voor bouwen met een CPO-structuur.  

Jullie bouwen een woning in Beek en Donk via een CPO-constructie. Hoe is het balletje gaan rollen? 

Annet: ‘Eigenlijk is het heel toevallig ontstaan. Drie jaar terug hadden we nog het idee om onze tweekapper levensloopbestendig te maken, zodat we goed voorbereid zijn op ouder worden. Daar wilden we best in investeren. Vrienden wezen ons toen op het CPO-project in Beek en Donk, aan de Kerkakkers.’ 
 
Erik: ‘De gemeente bleek een stuk grond hiervoor te hebben aangewezen. Toen de initiatiefnemer ons vertelde over de plannen, werden we meteen enthousiast. De woningen mochten we namelijk zelf tekenen, ideaal! Alle veertien woningen worden gebouwd in de stijl van de Bossche School, hebben een tuin en een extra verdieping.’ 
 

Hoe ziet het proces er vervolgens uit?  

Erik: ‘We hebben een vereniging opgericht, registreerden ons bij de Kamer van Koophandel en maakten statuten over bijvoorbeeld de besluitvorming. De kern daarvan is dat we altijd zoeken naar consensus.’ 
 
Annet: ‘Lukt dat niet, dan geldt de meerderheid van stemmen. Zo kozen we met zijn allen een adviesbureau, dat ons helpt bij alle stappen. En natuurlijk kozen we een architect, die alle veertien woningen tekende.’  
 

Zo’n groep moet het maar met elkaar eens worden. Is dat soms niet lastig?  

Erik: ‘Het adviesbureau dat ons helpt, Bouwen In Eigen Beheer (BIEB), speelt een grote rol in het soepele verloop. Want natuurlijk lopen de meningen weleens uiteen. De voorzitter van de vereniging, die op een heel prettige wijze de vergaderingen leidt, kan voor nadere uitleg of toelichting het woord aan BIEB geven. Zij adviseren dan over procedures en kunnen daarbij goed relativeren dat helpt om tot een gezamenlijk besluit te komen.’  
 
Annet: ‘Bekenden van ons bouwen ook middels CPO, maar dan zónder adviesbureau. Je wordt dan minder ontzorgd.’  
 

Wat zijn de grootste voordelen? 

Annet: ‘Het is natuurlijk voordeliger omdat je de kosten van een projectontwikkelaar niet hebt. Want die projectontwikkelaar ben je sámen. En verder is het echt leuk om met een groep op te trekken. Iedereen zet zich in om er samen iets van te maken. Zo zit Erik bijvoorbeeld in de commissie Groen, die samen met de gemeente onder andere naar beplanting en boomsoorten kijkt. En weer anderen hebben verstand van duurzaamheid. Zo vullen we elkaar aan.’  
 
Erik: ‘Ik zou het leuk vinden om straks wat voor elkaar te kunnen betekenen op het gebied van zorg. Boodschappen halen voor een ander, of een keer de ogen druppelen als de thuiszorg wat krap in de tijd zit. Deze kleine dingen vind ik van toegevoegde waarde.’  


Past CPO bij iedereen? 

Erik: ‘Nee, ik denk dat je wel wat solidariteit in je moet hebben en vertrouwen in de groep. Iedereen heeft de intentie er samen iets van te maken. Mijn schoonmoeder zei altijd: je moet in een relatie meer geven dan nemen. Dat geldt bij CPO ook.’ 
 

Wat zijn de nadelen? 

Annet: ‘Beslissingen vragen soms extra tijd, omdat je het samen eens moet worden.’  
Erik: ‘Door een actief bestuur is dit proces toch voortvarend verlopen. Het scheelt ook dat de gemeente hier heel goed meewerkt en meedenkt. De architect ervaarde dit ook bij het indienen van de tekeningen, die snel goedgekeurd werden.’ 
 

Welke rol heeft Rabobank? 

Erik: ‘Zij hadden het beste aanbod voor onze financiering en er bleek veel kennis aanwezig over CPO-projecten. We werden dus goed geadviseerd.’ 
 

Hoelang nog voordat jullie in je nieuwe huis wonen? 

Annet: ‘De bouw is net begonnen. Hopelijk kunnen we er in de zomer van 2024 in wonen. Tot die tijd nemen we regelmatig een kijkje!’  

P00021638