Foreword

Alex Datema, directeur Food en Agri Nederland

Alex Datema

Directeur Food en Agri Nederland

Voorwoord

Fundamentele verandering in gang zetten

Al heel lang zet ik mij in voor een economisch én ecologisch duurzame toekomst van de land- en tuinbouw. En voor een leefbaar platteland. In al die jaren heb ik meer dan eens mijn overtuiging moeten bijstellen.

Bijvoorbeeld toen ik als jonge dertiger over mijn land liep met een bioloog en hem trots liet zien hoe prachtig mijn weilanden er bij lagen. Voedzaam en veel gras voor mijn koeien, voor het produceren van gezonde melk. Pas na die ontmoeting besefte ik dat bloeiende bloemen, kruiden en dus insecten ontbraken. Sindsdien ploegen we niet meer en hebben we meer kruidenrijk grasland, dat is beter voor bodem en biodiversiteit. Bovendien: het maakte financieel geen verschil.

Ondernemerschap
Rabobank schetst nu de contouren van een toekomstbestendige agrofoodsector in Nederland. De milieugebruiksruimte in ons land is beperkt en krimpt nog steeds. We zijn daarom duidelijk over de veranderingen die wat ons betreft echt noodzakelijk zijn. De hele keten is nodig om de volgende stap te zetten naar verdere verduurzaming. We schetsen wat - naar ons idee - nodig is zodat ondernemers in de agrofoodsector kunnen doen wat ze al generaties goed doen: inspelen op veranderingen in de markt, nieuw overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke opvattingen. Het bijstellen van je overtuiging getuigt van ondernemerschap.

Systeemverandering
In deze visie nemen we een stap naar de toekomst, naar 2040. We schetsen hoe de agrofoodsector in Nederland er dan uit zou kunnen zien. Rabobank ziet dat een systeemverandering nodig is voor het behoud van een internationaal toonaangevende en concurrerende agrofoodsector, die produceert binnen de grenzen van natuur en klimaat. Bij voorkeur een scenario waarin sprake is van doelsturing en waarbij true value de basis wordt bij de verwerking van voedsel en groene producten als bloemen en planten. Bij true value worden de kosten en opbrengsten van natuur, klimaat, gezondheid en dierenwelzijn ook meegerekend in de prijs van ons voedsel.

True value
Hoe die reis naar true value er precies uit ziet weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat true value de beste kansen biedt voor een succesvolle agrofoodsector met een goed ondernemersklimaat. Met true value als uitgangspunt is de productie en consumptie het meest gunstig voor klimaat en natuur én draagt het bij aan de gezondheid van consument en dierenwelzijn. 2040 lijkt ver weg, maar dat is al over 16 jaar.

Uitnodiging
We delen onze visie vanuit de overtuiging dat er een goede toekomst is voor de agrofoodsector in Nederland. En als uitnodiging aan alle ondernemers in de agrofoodketen om samen te werken aan een economisch én ecologisch duurzame toekomst voor de agrofoodsector.

Alex Datema, directeur Food en Agri Nederland


Leeswijzer
In dit digizine:

2) Waar willen we dat de Nederlandse agrofoodsector in 2040 staat?
3) Vier toekomstscenario’s
4) De keuze van Rabobank: true value als economisch model
5) De bijdrage van Rabobank
6) Wat kunnen andere partijen doen?